Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Centrala
5天前

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură prezentarea Muzeului Băncii Naționale a României, în limbile română și engleză, în cadrul tururilor ghidate organizate pentru adulți și copii;
 • asigură permanența activității în cadrul Muzeului Băncii Naționale a României și în afara programului obișnuit de lucru, atunci când sunt organizate evenimente în spațiile expoziționale;
 • participă la realizarea expozițiilor organizate de Muzeul Băncii Naționale a României;
 • participă la realizarea lucrărilor științifice și a materialelor informative realizate în cadrul Muzeului Băncii Naționale a României, precum și a textelor pentru website-ul instituției;
 • participă la realizarea evidenței patrimoniului gestionat de Muzeul Băncii Naționale a României;
 • participă la conceperea și implementarea programelor de educație muzeală și financiară derulate de Direcția muzeu și educație financiară.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul istoriei;
 • studii de master finalizate cu examen de disertație, pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • cunoștințe avansate de utilizare a pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), utilizare internet, prelucrare baze de date (Microsoft Access);
 • cunoașterea aprofundată a limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 17 decembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 8 ianuarie 2019.

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Înfiinţarea sistemului monetar național şi circulaţia monetară pe teritoriul românesc de la înființarea acestuia până în prezent;
 • Istoria Băncii Naţionale a României : înfiinţare, organizare și funcționare (1880-1947); personalităţi; construcţia şi dezvoltarea celor două palate din Bucureşti;
 • evoluția istorică a funcțiilor BNR;
 • Reformele monetare în istoria României.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311 (r2) / 2003;
 • Norma metodologică din 18.04.2004 privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 • Academia Română, Istoria românilor, vol. 7, partea II, 8, 9, București, Editura Enciclopedică, 2003, 2008 (vol. 7, partea II, Capitolul II : Societate și economie.
 • Procesul de modernizare; vol. 8, Partea II : Economie și societate, vol. 9 Capitolul IX : Evoluția economiei 1940-1947);
 • Kiriţescu, Costin, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol. 1-3, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997.
 • Kirițescu, Costin, Lumea în care și-a croit drum Banca Națională a României : istoria paralelă a unei țări și a băncii ei centrale, București, Editura Enciclopedică, 2001;
 • Lascu, Nicolae, Banca Națională a României și arhitectura, București, Editura Enciclopedică, 2006;
 • Păunescu, Cristian, Ștefan, Marian, Legendele Bătrânei Doamne, București, Editura Oscar Print, 2009.
 • Slăvescu, Victor, Istoricul Băncii Naționale a României (1880-1924), București, Cultura Națională, 1925 (sau ediția a 2-
 • a, București, Editura Humanitas, 2013);
 • Enciclopedia României, vol.4, Economia națională : circulație, distribuție și consum, București, Imprimeria Națională, 1934 (cap.
 • VI Creditul și cap. VIII Economia monetară)

  申請
  添加至收藏
  從收藏夾中刪除
  申請
  郵箱地址
  通過點擊“繼續”,我允許neuvo同意處理我的數據並向我發送電子郵件提醒,詳見neuvo的 隱私政策 。我可以隨時撤回我的同意或退訂。
  持續
  申請表